STATUT

STATUT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ”SILOE”                 Rozdział I  Przepisy ogólne 1 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SILOE”, zwane dalej Stowarzyszeniem,  zrzesza osoby niepełnosprawne or...