Historia

   W listopadzie 1978 roku ks. Janusz Rzeźnik został kapelanem w szpitalu SPSK 1, przy ul. Staszica. Jako czynny uczestnik wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych, zorganizował przy szpitalu grupę młodzieży studenckiej, szczególnie z AM. Młodzi ludzie świadczyli pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym, nawiązywali przyjaźnie, wspierali się, spotykali towarzysko sami i z podopiecznymi. Podczas spotkań w okresie roku akademickiego oraz w trakcie wyjazdów wakacyjnych nie brakowało czasu zarówno na radosne bycie razem,  rozmowy i zabawę, jak i na modlitwę i formację duchową.  Tak jest do dzisiaj.

   W latach 1983-87 zawiązała się dość silna grupa wolontariuszy z pragnieniem cotygodniowego spotykania się w niedzielę. Bez względu na aurę dowozili osoby niepełnosprawne na spotkania. Sprawowano Eucharystię, rozważano fragmenty z Pisma Świętego, przygotowywano akademie oraz przedstawienia okolicznościowe. W tym okresie grupa przyjęła nazwę SILOE.

   W czerwcu 1983 roku grupa prawie 100 osób pojechała dwoma autokarami na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II do Warszawy.

   Na przełomie lat 1985-86 SILOE przygotowywało się do wyjazdu do Rzymu i Lourdes. Członkowie z zaangażowaniem zdobywali fundusze na wyprawę, między innymi przez kolędowanie, wykonywanie różańców, szycie strojów, szukanie sponsorów.

   17 wrześnie 1986r. to niezapomniane do dziś chwile, wyjazd pociągiem na 5 dni do Rzymu przez Wiedeń, 12 godzin zwiedzania tego pięknego miasta oraz wysłuchanie w parku słynnych walców, wykonywanych przez orkiestrę. Na pięciodniowy pobyt w Rzymie składały się dwie audiencje u ojca świętego, pamiętny uścisk dłoni Jana Pawła II, możliwość odwiedzenia cmentarza polskich bohaterów spoczywających na Monte Cassino, wraz ze zwiedzaniem klasztoru, wyjazd do Asyżu i pobyt nad Morzem Tyreńskim, pielgrzymka do w Lourdes i codzienne uczestnictwo w procesjach ze świecami.

   Od tego okresu, co roku są organizowane wczasorekolekcje na terenie kraju lub poza jego granicami. Stały element w kalendarzu SILOE stanowią rekolekcje adwentowe i wielkopostne, zabawy andrzejkowe, karnawałowe i sylwestrowe, wyjścia do kina, teatru i na koncerty oraz wycieczki. We wspólnocie przeżywane były sakramenty małżeństwa, kapłaństwa, chrztu świętego oraz bierzmowania.

   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną od 3 października 1991 roku.

   Kolejni księża kapelani sprawujący duchową opiekę nad SILOE to: ks. Janusz Rzeźnik, ks. Tadeusz Pajurek, ks. Waldemar Kostrubiec, ks. Stanisław Zając, ks. Janusz Romański, ks.  Bogdan Zagórski, ks. Józef Bednarski, ks. Stanisław Budzyńskim, ks. Marek Urban, ks. Józef Piróg, ks. Adam Buczyński, ks. Jacek Jakubiec, ks. Bogusław Suszyło i obecnie – ks. Artur Janczarek.