Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
,,SILOE’’
ul. Stanisława Staszica 16A
20-081 Lublin
NIP 712-19-35-302
www.siloe-lublin.pl
siloe.lublin.org@gmail.com
tel. 692 476 439
nr konta: 89 1020 3150 0000 3502 0027 1585

Skład zarządu:

Prezes            -Ewa Gąsior
Wiceprezes    -Anna Pałka
Sekretarz       -Paweł Niezbecki
Skarbnik        -Michał Leleń
Członek        -Agnieszka Patatyn